Medycyna

Czy warto być pielęgniarką/pielęgniarzem

Zawód pielęgniarki zawsze był poważany i szanowany, jednak ta praca kojarzy się przede wszystkim z pracą mało samodzielna i mało wymagającą w sensie rozwoju. Tak naprawdę jednak specyfika pracy pielęgniarek jak i wymagania co do niech się zmieniają. Kiedyś była to praca typowo pomocnicza, polegająca, jak sama nazwa wskazuje, na pielęgnowaniu chorych. Teraz wymaga się od pielęgniarek większej samodzielności, wiedzy oraz wykształcenia. Kiedyś były one personelem pomocniczym, po ukończonej odpowiedniej szkole zawodowej. Teraz pielęgniarki, które chcą obecnie wejść do zawodu i uzyskać uprawnienia, muszą skończyć studia magisterskie. Niekoniecznie jest to dobry wybór. Chyba, że zmieni się specyfika pracy pielęgniarek i ich miejsce w hierarchii. Teraz i tak są one jedynie od wykonywania poleceń lekarzy, są personelem pomocniczym. Oczywiście mają swoje ściśle określone obowiązki. To silnie sfeminizowany zawód, ten kierunek wybierają głównie kobiety. Jednak trzeba też pamiętać, że mężczyźni pielęgniarze również są w tym zawodzie. Co więcej, mogą mieć dużo łatwiej ze znalezieniem pracy, z kilku powodów. W niektórych szpitalach wręcz bardzo chętnie zostaną zatrudnieni. Nie tylko dlatego, że jest ich tak mało. Także dlatego, że na niektórych przynajmniej oddziałach praca ta wymaga siły fizycznej, sprawności. Tutaj mężczyźni są oczywiście bezkonkurencyjni. Poza tym chętnie są zatrudniania np. w szpitalach psychiatrycznych, w domach opieki, gdzie faktycznie wymagana jest ich siła i sprawność fizyczna. Jednak mężczyźni, którzy łącza swą karierę zawodową medycyną, częściej wybierają takie kierunki, jak ratownictwo medyczne – tutaj jest przewaga mężczyzn w tym zawodzie, to wynika także właśnie ze specyfiki zawodu, z tego, że wymaga on siły i sprawności fizycznej. Oczywiście w szpitalach pracuje też personale pomocniczy, sanitariusze itd. Tutaj jednak już wykształcenie nie jest wymagane. Co do pracy pielęgniarki, pielęgniarza – ten zawód, jak wszystkie inne, daje możliwości rozwoju. To już od danej osoby zależy,. Czy chce się dalej rozwijać,. Można robić dodatkowe kursy i nawet specjalizacje, za to można uzyskać większe możliwości zawodowe – np. przenieść się na inny odział, do innego szpitala, przychodni, centrum medycznego itd. Daje to wiesze możliwości podjęcia zatrudnienia, a pamiętajmy, że wcale o wolne etaty np. w szpitalach nie jest tak łatwo, i nie każda absolwentka pielęgniarstwa tak szybko znajdzie dla siebie pracę w zawodzie, wbrew temu, co się mówi, że brakuje pielęgniarek. Z pewnością brakuje – ale dlatego, że się je zwalnia z danego miejsca pracy, pozwalając, by daną parce wykonywała jedna osoba zamiast dwóch, bo to są realne oszczędności. Dlatego, by zwiększyć swoje szanse na pracę, dać sobie szanse na lepsze zarobki i możliwości zmiany miejsca pracy, tak ważne jest choćby inwestowanie w dokształcanie się. Robienie poszczególnych kursów, uprawnień. Można też wspominać się więc po szczeblach kariery, jest to możliwe także w pracy pielęgniarki. Zresztą to także jest struktura zhierarchizowana i pielęgniarki mogą także awansować. Mogą być też oczywiście takie, które chcą pozostać w tym samym miejscu na długie lat, to już jest też ich wybór, nie każdy ma ochotę się rozwijać zawodowo, jeśli dobrze wykonuje na swoim stanowisku daną pracę, to jak najbardziej też tak można. Tak więc są różne możliwości, jak i w wielu innych zawodach. Na pewno zaś dzięki tym różnym wielu nowym możliwości, zmienia się obraz pracy pielęgniarek, już nie są postrzegane jako podrzędny personel, tak więc warto o tych zmianach wiedzieć. Pielęgniarki mają swój zakres obowiązków i mszą się z tego wywiązywać. Zmieniło się także to, że obecnie pielęgniarki zajmują się bardziej sprawami medycznymi, niż opieką, która była tak naprawdę podstawą tej pracy przez długie lata. Teraz sprawami higieny pacjenta zajmują się inne osoby, opiekunowie medyczni, o ile dany szpital ich zatrudnia. Zaś dbaniem o czystość w salach szpitalnych zajmują się salowe – choć także obecnie się rezygnuje z ich usług. Jednak pielęgniarki nie zajmują się tymi dodatkowymi obowiązkami. Praca pielęgniarki zawsze zakłada współprace z lekarzem i wykonywaniem wydawanych poleceń. To jeden z najważniejszych aspektów pracy pielęgniarki – np. podaje ona leki zlecone przez lekarza. Pełni też nadzór nad pacjentami, to ona wzywa lekarza, gdy coś się dziej, więc tutaj też jest jej decyzyjność. Praca w szpitalu jest zhierarchizowana, pielęgniarki są elementem tej hierarchii, wśród nich zresztą także panuje hierarchia.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz